Wikiscan
ht.wikipedia.orgDateTotalArticleItilizatèWikipedyaFichyeMedyaWikiModèlÈdKategoriTimedTextModuleGadgetDéfinition de gadget
December
13
13
100 %
November
10
9
90 %
1
10 %
October
5
4
80 %
1
20 %
September
32
28
88 %
4
13 %
August
1
1
100 %
DateDiskiteDiskisyon ItilizatèDiskisyon WikipedyaDiskisyon FichyeDiskisyon MedyaWikiDiskisyon ModèlDiskisyon ÈdDiskisyon KategoriTimedText talkDiscussion moduleDiscussion gadgetDiscussion définition de gadget
December
November
October
September
August